På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Tilldelning av ännu ett nytt projekt

Vi har tilldelats ännu ett projekt åt SL mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen på Roslagsbanan. Entreprenaden omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka banans stabilitet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen.

Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Omfattningen av arbetsområdet är cirka 7 km och projektet kommer att pågå under 2020 med start i jan/feb.

Vi har nu på korttid fyllt på orderstocken med detta projekt och projektet Åkersberga Station vilket ger extremt positiva förutsättningar för 2020 och där vi får verka på Roslagsbanan där vi har gjort strategiska maskininvesteringar.