På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Entreprenad

Mark och anläggning

Vi utför i huvudsak mark och anläggningsentreprenader inom järnväg samt kollektivtrafik. Arbetet präglas av nyskapande, ansvarstagande och långsiktiga kundrelationer. Vår långa erfarenhet gör att vi tidigt i projektplaneringen ser logistiken och komplexiteten i arbetena som skall utföras och vi löser effektivt oförutsedda problem som kan uppstå på vägen. Det är en av våra styrkor.

Med specialutbildad personal och stor erfarenhet utför vi olika typer av uppdrag. På järnvägen arbetar vi i huvudsak med att rusta upp befintliga spår, bygga nytt, underhålla och bygga kanalisation, bullerskydd samt plattformar. Vi utför också mark och anläggningsentreprenader i kollektivtrafiksmiljö samt övriga närliggande miljöer såsom grönområden.

Inom affärsområdet Entreprenad driver vi alla våra projekt med fokus på säkerhet och med hög målsättning om att överträffa kundens förväntningar. Vi driver projekt med dig, inte åt dig, för vi har ett gemensamt mål. Det är möjligt tack vare vår organisation som har ett stort engagemang och en vilja att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten tillsammans. Vår effektivitet och innovationskraft gör att vi blir en attraktiv samarbetspartner.

BEST-arbeten

När det gäller Ban-, El-, Signal och Tele-arbeten (BEST-arbeten) utför vi dessa som underentreprenör i nära samarbete med beställaren. Kontakta gärna oss i ett tidigt skede så planerar vi våra arbeten tillsammans. Vi utför normalt maskinarbeten i samband med ban-, el- och kontaktledningsarbeten. Kabeldragning avseende el-, signal- och teleledningar har vi stor erfarenhet av. Vi ser gärna att Ni kontaktar oss för ett upplägg på samarbete som gynnar båda parter.

Säkerhetspersonal

Vi hyr ut utbildad och certifierad säkerhetspersonal för projekt inom järnvägen. Det gäller både Trafikverket och SL´s banor. Exempelvis; TSM, SOS-ledare, Vägvakt och Elarbetsansvarig maskin m.m. Se alla referensprojekt

Urval av kunder/samarbetspartners