På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Projekt markarbeten Ådalsbanan åt NRC

I början av februari 2022 skrev vi på ett avtal med NRC att vara deras UE för markarbeten på Ådalsbanan. Trafikverket planerar att rusta upp denna del av Ådalsbanan med spår, makadam och kontaktlednings byten under åren 2022 och 2023 med målet att höja hastigheten tillbaka till STH 80 km.
NRC har fått i uppdrag att genomföra spår och makadambyte under en period av 10 veckor med start från vecka 30-2022. Uppdraget för Rosenqvist Entreprenad är att förlänga trummor inför bankbreddning av banan.
En sträcka på 4 kilometer ska höjas upp till 60 cm, den så kallade höglyftsträckan. Här genomför vi utöver trumförlängningar och bankbreddning placering av nya kontaktlednings fundament och vi kommer gräva ett nytt dike längs hela sträckan på båda sidor av spåret.


Arbetstunnel Arenastaden

På uppdrag av Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan/ Region Stockholm utför vi etableringsyta inklusive tillfälliga installationer för tunneldrift. Vårt uppdrag är också att utföra den inledande drivningen av arbetstunneln/servicetunneln.


Tätskiktsarbeten Östermalmstorg

Under Östermalmstorg ligger tunnelbanans biljetthall. Tätskiktet som ska skydda biljetthallen från inträngande vatten har uppnått sin tekniska livslängd. Rosenqvist Entreprenad ska därför, för SLs räkning, schakta upp ovan biljetthall samt riva skyddsbetong och tätskikt. Efter rivning så inspekteras den underliggande konstruktionen och lagas där det behövs, för att sedan få ett nytt tätskikt. I projektet så återanvänds så mycket massor som uppläggningsyta och kvalitén på massor tillåter, i samråd med SL. Utöver de tekniska aspekterna av tätskiktsbytet så är en stor del av arbetet logistik och att samverka med grannverksamheter.