På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Vi stödjer organisationen ”Säkra varje unge”.

Denna höst väljer vi att stödja organisationen ”Säkra varje unge”

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet
att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.
Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.


Nytt projekt

Rosenqvist har erhållit projekt ”Tillgänglighetsanpassningar avseende järnvägsstationer inom Gävleborgs- och Dalarnas län”.

Projektet innebär projektering och utförande för anpassning av plattformar med avseende på TSD-krav i form av bland annat ledstråk, skyddsområde, belysning mm.

Som option finns anpassning av ramper i anslutning till plattformarna. Projektet kommer att pågå till mars 2021 och innefattar 12st stationer.

Beställare är Trafikverket.


Pågående projekt

 • Kanalisationsarbete åt NVBS Molnby depå.
  Platschef Filip Strand.
 • Byte av oljeavskiljare i Handen åt Nobina.
  Platschef Per Stolpe.
 • Nätstationer inkl. markarbeten, vi grundlägger samt utför läggning av rör för nätstation på Norrastation åt SL.
  Platschef Magnus Sandberg.
 • Kanalisationsarbeten i Älvsjö åt Infranord. Förberedande finkanalisation för ombyggnationen av Älvsjö depå. Nya signaler och kabelvägar.
  Arbetet utför vi åt Signalavdelningen på Infranord.
  Platschef Filip Strand.