På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Ny VD

Styrelsen har utsett Kristian Hammarberg till verkställande direktör för bolaget. Kristian är en gedigen och erfaren ledare med hög kännedom om branschen och har bland annat haft ledande befattningar i andra branschföretag. Kristian kommer kraftigt stärka bolagets ledarskap och förmåga och har i uppdrag att strukturera och utveckla bolaget samt skapa hållbar tillväxt. Kristian tillträder den 1 maj, 2020


Åkersberga station

Vi är i fullgång med byggnation av ny plattform i Åkersberga samt utläggning av makadam.


Pågående projekt

    Våra större projekt:

    • Entreprenad G på Gullmarsplan. Entreprenaden avser Terminalanpassning av befintlig station Gullmarsplans bussterminal, vilket i huvudsak innebär rivningsarbeten, nya bjälklag och uppgångar inkl. trappor och hissar till bussterminalen, markarbeten och div tillhörande anläggningsanpassningar.
    • Vallentuna och Lindholmen åt SL. Entreprenaden omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka banans stabilitet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Omfattningen av arbetsområdet är cirka 7 km. Gjutning av betongfundament (vändbryggor) .
    • Ombyggnation av Åkersberga Station åt SL. Entreprenaden omfattar gatu, VA, mark, kanalisations-, el- och telearbeten samt byggnadsverk i begränsad spårmiljö.
    • Spårentreprenad Täby Kyrkby – Kragstalund där vi är UE för NCC. Vi ska montera låga, spårnära bullerskärmar av betong
    • Tillgänglighetsanpassningar 12st stationer, åt TRV. Totalentreprenad där vi även projekterar anläggningen samt själva utförandet. sättning belysningsfundament, schakt, läggning kanalisation samt dragning av elkabel på stationerna.