På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Rosenqvist samarbetar med NRC

Vi har fått i uppdrag att utföra markarbeten i samband med NRC´s utförande av spårbyte på bandel 232B mellan Västeraspby och Långsele på en sträcka av ca 4,6 mil.
Arbetet innefattar bland annat bankett- och dikesrensning, trumförlängningar, sättning av kontaktledningsfundament, slopning av vägkorsningar, utförande av förstärkningsåtgärder samt breddning av järnvägsbanken.
Planeringen är i full gång och tider i spår startar v18 och slutar v40. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NRC och i förlängningen med Trafikverket.


Tilldelning, Rivning av Hornsbergs bussdepå.

Rosenqvist Entreprenad har av AB Stockholm Lokaltrafik (SL) tilldelats projekt, Rivning av Hornsbergs bussdepå, vilket vi är otroligt glada och stolta över.
Projektet är en utförandeentreprenad och omfattar; Demontering av tält, rivning och sanering av byggnader samt återställande av mark.
Arbetena inleds inom kort och slutförs under hösten 2022.
Kontraktssumman uppgår till ca 112 mkr.


Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår

Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår. Roslagsbanan består av tre grenar Näsbypark, Österskär och Kårsta.
Vi utför på uppdrag av NCC, bädd och montage av spårnära bullerskärmar, sättning av KTL-fundament, schakt, fyllning mm. i området kring Täby/Kragstalund.