På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Region Stockholm, Kungsträdg-Sockenplan

Vi har blivit tilldelade projekt ”26711 Bana, mark och strömskena, entreprenad 1” Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Kontraktet är på 287 mkr inklusive optionsdel.
Projektet startar med en planeringsfas för att sedan inleda produktionen hösten 2025 och pågå i etapper fram till 2030. Sträckan, där vi skall utföra makadambädd, bygga spår och strömskena är från Kungsträdgården – Sockenplan. Vi ser fram emot att ta oss an uppgiften i nära samarbete med vår beställare. Nu inväntar vi de sedvanliga 10 dagarna och en eventuell överprövning.


Region Stockholm, projekt Barkarby

Vi har fått nytt förtroende att samarbeta med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, denna gång i tunnlarna i Barkarby. Vår omfattning i huvudsak innefattar servicearbeten, skalskydd, Wi-Fi, smidesarbeten, bergarbeten mm. Vi har även fått en separat beställning avseende bergarbeten, tekniska bultar och dränarbete mm.
Nu ökar vi tempot och bemannar upp arbetslagen på plats.


Rosenqvist bygger om stationer

OMBYGGNADEN GÖRS för att kunna öka kapaciteten på Saltsjöbanan från ett tåg var tjugonde minut till ett tåg var tolfte minut.
I projektet ingår rivning av befintliga stationer inklusive BESTanläggningen på en sträcka av cirka 600 meter per station. Därefter ska befintliga järnvägsbroar breddas, nya dubbla plattformar byggas samt nya spår anläggas vid respektive station. Två nya teknikhus monteras och i Fisksätra blir det en ny hiss och trappa upp till befintlig gång- och cykelbro. Mot slutet av entreprenaden driftsätts en komplett ny BEST-anläggning.
– Projektet är komplext och innefattar många olika teknikslag vilka vi gör tillsammans med kvalitativa underentreprenörer och samarbetspartners. Arbetssättet med tydliga partners gör att vi kan utvecklas som företag och på sikt ta större återkommande uppdrag, säger Thomas Lindberg som är arbetschef på Rosenqvist Entreprenad.
Artikel hämtad från: DAGENS INFRASTRUKTUR