På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Rosenqvist samarbetar med NRC

Vi har fått i uppdrag att utföra markarbeten i samband med NRC´s utförande av spårbyte på bandel 232B mellan Västeraspby och Långsele på en sträcka av ca 4,6 mil.
Arbetet innefattar bland annat bankett- och dikesrensning, trumförlängningar, sättning av kontaktledningsfundament, slopning av vägkorsningar, utförande av förstärkningsåtgärder samt breddning av järnvägsbanken.
Planeringen är i full gång och tider i spår startar v18 och slutar v40. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NRC och i förlängningen med Trafikverket.