På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Rosenqvist bygger om stationer

OMBYGGNADEN GÖRS för att kunna öka kapaciteten på Saltsjöbanan från ett tåg var tjugonde minut till ett tåg var tolfte minut.
I projektet ingår rivning av befintliga stationer inklusive BESTanläggningen på en sträcka av cirka 600 meter per station. Därefter ska befintliga järnvägsbroar breddas, nya dubbla plattformar byggas samt nya spår anläggas vid respektive station. Två nya teknikhus monteras och i Fisksätra blir det en ny hiss och trappa upp till befintlig gång- och cykelbro. Mot slutet av entreprenaden driftsätts en komplett ny BEST-anläggning.
– Projektet är komplext och innefattar många olika teknikslag vilka vi gör tillsammans med kvalitativa underentreprenörer och samarbetspartners. Arbetssättet med tydliga partners gör att vi kan utvecklas som företag och på sikt ta större återkommande uppdrag, säger Thomas Lindberg som är arbetschef på Rosenqvist Entreprenad.
Artikel hämtad från: DAGENS INFRASTRUKTUR