På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Nytt projekt

Vi har erhållit projekt ”Tillgänglighetsanpassningar avseende järnvägsstationer inom Gävleborgs- och Dalarnas län”.

Projektet innebär projektering och utförande för anpassning av plattformar med avseende på TSD-krav i form av bland annat ledstråk, skyddsområde, belysning mm.

Som option finns anpassning av ramper i anslutning till plattformarna. Projektet kommer att pågå till mars 2021 och innefattar 12st stationer.

Beställare är Trafikverket.