På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Nytt projekt på uppdrag av FUT

Terminalanpassning av befintlig station Gullmarsplan.

Entreprenaden kommer att utföras under befintlig drift i terminal och station, vilket innebär att entreprenören behöver anpassa arbetsområden och planering så att framkomlighet för trafik, resenärer och verksamhet upprätthålls under entreprenadtiden.
Entreprenaden omfattar terminalanpassning av Gullmarsplans bussterminal, vilket i huvudsak innebär rivningsarbeten, nya bjälklag och uppgångar inkl. trappor och hissar till bussterminalen, markarbeten och div tillhörande anläggningsanpassningar.