På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Nya projekt

  Våra större projekt:

    • Entreprenad G på Gullmarsplan. Entreprenaden avser Terminalanpassning av befintlig station Gullmarsplans bussterminal, vilket i huvudsak innebär rivningsarbeten, nya bjälklag och uppgångar inkl. trappor och hissar till bussterminalen, markarbeten och div tillhörande anläggningsanpassningar.

    • Vallentuna och Lindholmen åt SL. Entreprenaden omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka banans stabilitet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Omfattningen av arbetsområdet är cirka 7 km. Gjutning av betongfundament (vändbryggor).

    • Ombyggnation av Åkersberga Station åt SL. Entreprenaden omfattar gatu, VA, mark, kanalisations-, el- och telearbeten samt byggnadsverk i begränsad spårmiljö. 

    • Spårentreprenad Täby Kyrkby – Kragstalund där vi är UE för NCC. Vi ska montera låga, spårnära bullerskärmar av betong

    • Tillgänglighetsanpassningar 12st stationer, åt TRV. Totalentreprenad där vi även projekterar anläggningen samt utförandet. sättning belysningsfundament, schakt, läggning kanalisation samt dragning av elkabel på stationerna.