På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Gröna stråket – Västerås

Gröna stråket – ett rekreationsstråk och torg i Bäckby centrum. Utemiljön i Bäckby centrum rustas upp i tre etapper. Detta är etapp 3, som innebär anläggning av torgytor och gång- och cykelytor.
Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, vattenspel, sittplatser, belysning, lekutrustning och utegym. I projektet ingår även ny offentlig belysning inkl. fundament, stolpe, armatur och kablage, samt markvärme och VA.
Rosenqvist Entreprenad vann i konkurrens om ett ordervärde om ca. 12 Msek. Tilldelningsbeslutet kan dock överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.
Om ingen överprövning sker räknar vi med att skriva kontrakt med Västerås stad inom ett par veckor.
Arbetet planeras påbörjas under senare hälften av augusti månad. Under sommaren kommer vi planera och förbereda arbetena.