På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

TransQ Certifikat

Vi har glädjen att bekräfta att Rosenqvist Entreprenad AB nu är kvalificerat i TransQ till och med 14-Jul-2020. TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.

Länk till Certifikat

Läs mer om TransQ


Nya projekt

  Våra större projekt:

    • Entreprenad G på Gullmarsplan. Entreprenaden avser Terminalanpassning av befintlig station Gullmarsplans bussterminal, vilket i huvudsak innebär rivningsarbeten, nya bjälklag och uppgångar inkl. trappor och hissar till bussterminalen, markarbeten och div tillhörande anläggningsanpassningar.

    • Vallentuna och Lindholmen åt SL. Entreprenaden omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka banans stabilitet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen. Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Omfattningen av arbetsområdet är cirka 7 km. Gjutning av betongfundament (vändbryggor).

    • Ombyggnation av Åkersberga Station åt SL. Entreprenaden omfattar gatu, VA, mark, kanalisations-, el- och telearbeten samt byggnadsverk i begränsad spårmiljö. 

    • Spårentreprenad Täby Kyrkby – Kragstalund där vi är UE för NCC. Vi ska montera låga, spårnära bullerskärmar av betong

    • Tillgänglighetsanpassningar 12st stationer, åt TRV. Totalentreprenad där vi även projekterar anläggningen samt utförandet. sättning belysningsfundament, schakt, läggning kanalisation samt dragning av elkabel på stationerna.