På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Tilldelning nytt projekt Gullmarsplan

Vi har fått förtroendet att utföra Nästa etapp på Gullmarsplan, Entreprenad H. Entreprenaden omfattar förberedande arbeten vid station Gullmarsplan for att framöver kunna ansluta nya tunnelbanan (blå linje) till den befintliga stationen. Arbetena innebär i huvudsak förstärkningsarbeten av bussbjälklag och pelare på tunnelbanenivå, rivningsarbeten av 2st bjälklag, trappor, rulltrappa och gamla SL-center. I projektet ingår även utförande av spont för framtida hisschakt, jordschakt ner till berg samt div tillhörande anläggningsanpassningar. Projektet beräknas starta juni 2020 och ska vara klart aug 2021, innefattande 2st sommaravstängningar. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra beställare.


Ny VD

Styrelsen har utsett Kristian Hammarberg till verkställande direktör för bolaget. Kristian är en gedigen och erfaren ledare med hög kännedom om branschen och har bland annat haft ledande befattningar i andra branschföretag. Kristian kommer kraftigt stärka bolagets ledarskap och förmåga och har i uppdrag att strukturera och utveckla bolaget samt skapa hållbar tillväxt. Kristian tillträder den 1 maj, 2020