På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår

Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår. Roslagsbanan består av tre grenar Näsbypark, Österskär och Kårsta.
Vi utför på uppdrag av NCC, bädd och montage av spårnära bullerskärmar, sättning av KTL-fundament, schakt, fyllning mm. i området kring Täby/Kragstalund.


Kanalisationsarbete

Vi utför kanalisationsarbeten och sättning av fundament utmed Roslagsbanan och dess utbyggnad till dubbelspår.


Bullerskyddsåtgärder Tvärbanan

Vi har påbörjat montering av Wavebreakers på en sträcka av 100 meter nära Globen samt montage av träskivor. I första steget ska vi montera en träskiva som sticker upp 20cm på bullerskärmen av sträckan 100meter där en Akustiker mäter ljudet under en vecka och i andra steget monterar vi upp Wavebreakers under en vecka.
Wavebreakers är en typ av bullerdämpare som reducerar bullret bakom skärmen och Wavebreakers ska jämföras mot att höja skärmen 20 cm med en träskiva under mätningsveckan.