På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Byggande av arbets- och servicetunnel

I Arenastaden/Solna strax norr Stockholm har vi utfört förberedande markarbeten för den nya etableringsytan innehållande alla tillfälliga installationer (VA, el, kanalisation, oljeavskiljare), verkstadsplatta och byggplank. Entreprenaden omfattade även inledande drivning av arbets-och servicetunnel för den nya tunnelbanan.


Samarbete nyckeln till lyckat spårbyte

Vid upprustningen av Ådalsbanan mellan Långsele och Västeraspby ansvarar vi för markarbetet som underentreprenör åt NRC Sverige.
– Den här typen av projekt måste göras i samverkan med snabba beslutsvägar och en aktiv organisation. Det är vi tillsammans som för projektet framåt, och det är kul att vara med och bidra till slutresultatet, understryker Bart van Odijk.

Läs mer om projektet på Dagens Infrastruktur.
https://www.dagensinfrastruktur.se/2022/10/11/samarbete-nyckeln-till-lyckat-sparbyte/


Projekt markarbeten Ådalsbanan åt NRC

I början av februari 2022 skrev vi på ett avtal med NRC att vara deras UE för markarbeten på Ådalsbanan. Trafikverket planerar att rusta upp denna del av Ådalsbanan med spår, makadam och kontaktlednings byten under åren 2022 och 2023 med målet att höja hastigheten tillbaka till STH 80 km.
NRC har fått i uppdrag att genomföra spår och makadambyte under en period av 10 veckor med start från vecka 30-2022. Uppdraget för Rosenqvist Entreprenad är att förlänga trummor inför bankbreddning av banan.
En sträcka på 4 kilometer ska höjas upp till 60 cm, den så kallade höglyftsträckan. Här genomför vi utöver trumförlängningar och bankbreddning placering av nya kontaktlednings fundament och vi kommer gräva ett nytt dike längs hela sträckan på båda sidor av spåret.