På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Nytt projekt på uppdrag av FUT

Terminalanpassning av befintlig station Gullmarsplan.

Entreprenaden kommer att utföras under befintlig drift i terminal och station, vilket innebär att entreprenören behöver anpassa arbetsområden och planering så att framkomlighet för trafik, resenärer och verksamhet upprätthålls under entreprenadtiden.
Entreprenaden omfattar terminalanpassning av Gullmarsplans bussterminal, vilket i huvudsak innebär rivningsarbeten, nya bjälklag och uppgångar inkl. trappor och hissar till bussterminalen, markarbeten och div tillhörande anläggningsanpassningar.


Tilldelning av ännu ett nytt projekt

Vi har tilldelats ännu ett projekt åt SL mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen på Roslagsbanan. Entreprenaden omfattar en ombyggnad av Roslagsbanan för att dels öka banans stabilitet samt säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar på sträckan mellan stationerna Vallentuna och Lindholmen.

Ombyggnation av plattform i Ormsta och en ny sidoplattform i Lindholmen. I Vedalund byggs en ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån. Omfattningen av arbetsområdet är cirka 7 km och projektet kommer att pågå under 2020 med start i jan/feb.

Vi har nu på korttid fyllt på orderstocken med detta projekt och projektet Åkersberga Station vilket ger extremt positiva förutsättningar för 2020 och där vi får verka på Roslagsbanan där vi har gjort strategiska maskininvesteringar.


Nytt Kontrakt: Åkersberga Station

Rosenqvist Entreprenad har erhållit ett nytt kontrakt gällande ombyggnation av Åkersberga Station åt SL.

Projektet kommer att starta direkt efter årsskiftet och pågå till våren 2021. Entreprenaden omfattar gatu, VA, mark, kanalisations-, el- och telearbeten samt byggnadsverk i spårmiljö.

Vi är otroligt glada för uppdraget och ser fram emot genomförandet tillsammans med SL.