På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Aktuellt

Vunnet projekt: Nya mötesstationer Saltsjöbanan

Vi har fått förtroendet av Storstockholms Lokaltrafik att genomföra projektet ”Nya mötesstationer Saltsjöbanan”.
Syftet med projektet är att öka kapaciteten och möjliggöra 12-minuters trafik. Därför kommer linjestationerna Fisksätra och Tattby att byggas om till mötesstationer.
Arbetet är omfattande med rivning och bortforsling av befintlig anläggning i Fisksätra och Tattby, byggnation av dubbla plattformar, ny BEST anläggning, breddning av järnvägsbroar, byggnation av nya teknikhus samt en ny hiss i Fisksätra.  Projektet startar omgående och slutbesiktning är planerad december 2023.
Det blir ett utmanande projekt, helt i linje med Rosenqvist Entreprenads spetskompetens. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett riktigt kul projekt ”, citat av projektchef Bart van Odijk


Vi stödjer även i år barncancerfonden!

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva, och kunna få leva ett gott och långt liv. Därför är vi med och stödjer Barncancerfondens viktiga arbete under julen 2022, och det är vi stolta över.


Byggande av arbets- och servicetunnel

I Arenastaden/Solna strax norr Stockholm har vi utfört förberedande markarbeten för den nya etableringsytan innehållande alla tillfälliga installationer (VA, el, kanalisation, oljeavskiljare), verkstadsplatta och byggplank. Entreprenaden omfattade även inledande drivning av arbets-och servicetunnel för den nya tunnelbanan.